уторак, 13. март 2012.

Онкогенетика

Постоје 3 основне групе или врсте гена које су укључене у процесе малигне трансформације ћелије. То су :

- Онкогени
- Тумор-супресорски гени
- Гени укључени у процесе поправки ДНК оштећења (енгл. repair механизми)

Онкогени

Онкогени су гени који могу да доведу до малигне трансформације нормалне ћелије. Према својим продуктима, њиховој функцији у каскадном процесу преноса сигнала кроз ћелију, они се деле у четири основне групе.

Фактори раста
Фактори раста стимулишу ћелију на деобу, везујући се за рецепторе на површини ћелије. Специфични су за одређени тип ћелије. У ову групу спада sis онкоген

- Протеин киназе
Они су лоцирани у ћелијској мембрани и имају функцију трансмембранског рецептора за факторе раста. Фактори раста се везују за екстрацелуларни део трансмембранског рецептора, што доводи до промене конформације рецептора и до активације киназне функције интрацелуларног дела рецептора. Затим долази до фосфорилације одређених супстрата чиме се сигнали са површине мембране преносе даље. У ову групу спада C-abl онкоген.

- Протеини са GTP-азном активношћу
То су интрацелуларни протеини који везују GTP, постају активни и преносе сигнал. По преносу сигнала они хидролизују GTP и инактивишу се (вид ауторегулације). Мутација у ras онкогену који припада овој групи, доводи до константно повећане GTP-азне  активности протеина и неконтролисане деобе ћелија.

- Нуклеарни протеини
Нуклеарни протеини су специфични транскрипциони фактори који регулишу експресију гена одговорних за контролу деобе и диференцијације ћелија.  У ову групу спадају N-myc онкоген, Fos онкоген итд.

Нема коментара:

Постави коментар