субота, 18. фебруар 2012.

Епистаза

Епистаза је појава када ефекат једног гена или генског пара маскира ефекте другог гена или генског пара. Рецимо, присуство хомозиготног рецесивног алела може да врши превенцију експресије других алела на другом локусу. У овом случају алели иницијалног локуса означавају се као епистатички (они који врше маскирање) у односу на оне на другом локусу који се називају хипостатички (они који су маскирани).

Полазне претпоставке  :

- У случају епистатичких интеракција , продукују се јасно изражене фенотипске класе, свака различита и уочљива у поређењу са осталима.

- Гени разматрани у сваком укрштању нису везани. Алели ће бити означени са А, а, B, b у сваком случају који пратимо.

- Када постоји потпуна доминантност ознаке које ће бити коришћене су А- и  B- , где цртица означава било који алел без последица на фенотип.
Пример
Ако је црна боја одређена доминантним алелом А, свеједно је да ли ће бити АА или Аа јер боја ће бити свакако црна.

- При укрштању паренталне генерације коју чине хомозиготи ААBB,  ааbb , ААbb или ааBB, а у првој филијалној генерацији биће хетерозиготи АаBb чијим укрштањем добијамо другу филијалну генерацију коју посматрамо.

Рецесивна Епистаза (9 : 3 : 4)

Наслеђивање боје крзна код миша
Пример
Нормална боја крзна миша АА је агути која је доминантна у односу на неагути тј. црно крзно која настаје као експресија хомозиготно-рецесивне мутације аа. Када је присутна хомозиготна рецесивна мутација bb на другом локусу елиминише се пигментација и такви мишеви су албино. присуство макар једног доминантног B алела доводи до појаве пигментације.
Дакле, генотип са bb маскира или супримира ескпресију алела А.

Ф1 : АаBb х АаBb

Ф2
Генотип
Фенотип
Коначан однос фенотипова
9/16
A-B-
агути
9/16 агути
3/16
aaB-
црни
3/16 црни
3/16
A-bb
албино
4/16 албино
1/16
aabb
албино


Доминантна Епистаза (12 : 3 : 1)

Наслеђивање обојености код тикве.
Пример
Доминанти алела А резултује белом бојом полда без обзира на генотип другог локуса B. У одсуству доминантног алела А (генотип аа), BB  или Bb резултовће жутом бојом полда док ће генотип bb дати зелену боју полда.

Ф1 : АаBb х АаBb

Ф2
Генотип
Фенотип
Коначан однос фенотипова
9/16
A-B-
Бела боја
12/16 бела боја
3/16
A-bb
Беле боја
3/16
aaB-
Жута боја
3/16 жута боја
1/16
aabb
Зелена боја
1/16 зелена боја

Нема коментара:

Постави коментар