субота, 18. фебруар 2012.

Наслеђивање ћелавости код људи

Постоје алели који се различито испољавају код мушкараца и код жена и тада се говори о наслеђивању под утицајем пола.

Такав пример је наслеђивање ћелавсти код људи. Ћелавост се може јавити и код мушкараца и код жена мада је овај фенотип много израженији код мушкараца. Код жена генотипа BB ће доћи до ћелавости, у смислу изразито ретке косе, али ће она бити мање изражена и испољиће се у каснијем периоду живота. Мушкарац са генотипом BB је ћелав. Хетерозиготно стање Bb ће се код мушкараца испољити ћелавошћу због доминантног B алела док ће се код жена тај B алел понашати као рецесиван па оне неће имати ћелавост. У случају рецесивног хомозигота bb и мушкарац и жена неће испољити ћелавост. Пошто се код жена, у нормалним условима, не јавља ћелавост већ изразито ретка коса, алел В код жена има смањену експресивност.


Генотип
                       Фенотип
Жена                                                   Мушкарац
BB
ћелава                                                    ћелав
Bb
није ћелава                                            ћелав
bb
није ћелава                                         није ћелав


Постоји и тип наслеђивања који је ограничен полом. Активност већине гена који контролишу важне физиолошке појаве долазе до изражаја само код једног пола. Под утицајем је и нивоа хормона као и наслеђиванје под утицајем пола.

Пример за то је млечност код сисара, која је ограничена само на женски пол иако се гени за то налазе код јединки оба пола. Такође, развиће браде људи је ограничено полом. Код мушкараца се брада нормално развија док код жена то није случај.

Нема коментара:

Постави коментар