субота, 18. фебруар 2012.

Кодоминантност

Кодоминантност је појава изражавања оба доминантна  алела у хетерозиготном стању. Продукти оба алела се препознају у фенотипу.

Тако се наслеђује МN систем крвних група и АBO систем крвних група.

1.  МN систем крвних група

На површини еритроцита налази се молекул специфичног гликопротеина који делује као антиген и омогућава биохемијски имунолошки идентитет индивидуа. Постоје два тааква гликопротеина означена са М и N. Особа може да испољи један, други или оба. Ген за  МN систем крвних група налази се на хромозому 4  и тај ген има два алелска облика. Обележићемо их просто са М и N.
Особа ће имати крвну групу М само у хомозиготном стању, дакле ММ.
Особа ће имати крвну групу Н само у хомозиготном стању, дакле NN.
Особа ће имати крвну групу  МN само у хетерозиготном стању, дакле МN.


2. АBO систем крвних група

Као и код МN система и овде се на површини еритроцита налазе специфичне материје, антигени (аглутиногени). Синтеза  А и B аглутиногена на површини еритроцита налази се по контролом гена смештеног на хромозому 9. Постоје 3 алелска облика за АBО систем крвних група, назваћемо их просто А, B и О . Алели А и B су доминантни у односу на О алел, што значи да особа АО има крвну групу А, особа BО има крвну групу B, особа ОО има крвну групу О, а особа АB има АB крвну групу јер су алели А и B међусобно кодоминантни.Свака особа има или А антиген (фенотип А) или B антиген (фенотип B) или оба антигена АB (фенотип АB) или ниједан антиген (фенотип О).

Особа са крвном групом А ствара анти-B антитело.
Особа са крвном групом B ствара анти-А антитело.
Особа са крвном групом АB не ствара ни једно антитело.
Особа са крвном групом О ствара и анти-А антитело и анти-B антитело.
Тако је особа крвне групе О је универзални давалац, а особа крвне групе АB је универзални прималац.
1 коментар: