субота, 18. фебруар 2012.

Интермедијaрно наслеђивање

Интермедијaрно наслеђивање или непотпуна доминанса представља појаву да ниједан од два алелска облика једног гена који детерминише неку особину не испољава потпуну доминантност, па ће при укрштању доминантног хомозигота АА и рецесивног хомозигота аа потомачка - филијална генерација хетерозигота испољити фенотип који је интермедијaран, односно у опсегу родитељских фенотипова, при чему је однос генотипова један односу фенотипова.

Представићемо то следећим примером код зевалице : 

А-црвена боја цвета
а-бела боја цвета                                                                         

               П :           АА             х             аа
  
            Гамети     А ; А                         а ; а

              Ф1 :             Аа ; Аа ; Аа; Аа                                                                                                                                                                                                                                                            

            Све новонастале зевалице имаће розу боју цвета  

Дакле сви потомци Ф1 генерације су хетерозиготи Аа и имају розе цвет који је у опсегу фенотипова П генерације, односно родитељске. Као што смо већ рекли, ова појава се дешава због различитог испољавања доминантног алела у хомозиготном и хетерозиготном стању.

Пример за то код човека је наслеђивање облика косе. Равна коса одређена је паром доминантних алела АА а коврџава коса паром рецесивних алела аа. При укрштању особе са равном и особе са коврџавом косом сви потомци ће бити хетерозиготи Аа и имаће таласасту косу.
Код човека се неке болести наслеђују на овај начин:
-српаста анемија
-фамилијарна хиперхолестеролемија

Код особа оболелих од фамилијарне хиперхолестеролемије, ако је њен носилац доминантни хомозигот, дакле АА они умиру у раној младости, међутим ако је оболели хетерозигот онда може уз помоћ терапије и медикамената да контролше развој болести.                          

Нема коментара:

Постави коментар