субота, 18. фебруар 2012.

Нумеричке аберације хромозома

Нумеричке аберације представљају промене у броју хромозома јединке.
Постоје две врсте нумеричких аберација :

-Анеуплоидије
-Полиплоидије

Анеуплоидија
Представља промену у број индивидуалних хромозома - организам губи један или више односно добија један или више хромозома.

Нулизомија - губитак оба члана хомолого пара (2n-2).
Монозомија - губиитак једног члана хомологог пара (2n-1).
Тризомија - представља присуство три копије једног хромозома (2n+1).
Тетразомија - представља присуство четири копије једног хромозома (2n+2).

Полиплоидија
Представља додавање комплетних сетова хромозома, односно о мултиплицираним умношцима хаплиодног броја, која могу бити и парна и непарна. Релативно ретко се среће код животиња (код неких гуштера и риба) док је код биљака знатно чешћа. (3n, 4n, 5n, итд.).

Тетраплоидија


Триплоидија - присуство 3 хромозомска сета, дакле 3n.
Тетраплоидија - присуство 4 хромозомска сета, дакле 4n.
Пентаплоидија - присуство 5 хромозомских сетова, дакле 5n.
Хексаплоидија - присуство 6 хромозомских сетова, дакле 6n.

Аутополиплоидија - тип полипплоидије у којој су екстра хромозомски изведени исте врсте.
Алополиплоидија -  тип полиплоидије у којој су екстра хромозомски сетови изведени из две или више врста. Уколико су познате обе оригиналне врсте користи се термин амфидиплоид.

Ендополиплоидија - то је ситуација у којој су само одређене ћелије у диплоидном организму полиплоидне. У оваквим ћелијама, репликација и сраздвајање хромозома се дешавају без ћелијске деобе па се често каже да је ова појава резултат процеса ендомитозе.

Мозаици су организми који садрже две различите линије ћелије које су изведене из једног зиигота.
Химере су организми који такође садрже две различите линије ћелије , али је то изведено фузијом два зигота.

АнеуплоидијаНема коментара:

Постави коментар